W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Algemene voorwaarden De Gouden Kans

Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden:

– In de maand oktober 2016 ontvangt iedere klant, bij een nieuwe belening/verlenging bij Pandhuis Hooidrift of bij een aankoop in De Goud Winkel, 1 gratis lot. Let op; u krijgt 1 gratis lot per klant dus niet per belening/contract/aankoop. Loten worden alleen verstrekt in de maand oktober 2016. Zolang de voorraad strekt.

– De prijs is een tegoedbon, ter waarde van €200, en kan uitsluitend gebruikt worden voor aankopen in De Goud Winkel en of voor het verlengen/ophalen/aanbetalen van een lopende belening bij Pandhuis Hooidrift. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld en of andere diensten. 

– Minimum leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. 

– De loten worden geregistreerd op naam. U dient bij het verkrijgen en of kopen van de loten uw naam, telefoonnummer en of e-mailadres te verstrekken. Tevens dient u zich te legitimeren in verband met bovengenoemde minimum leeftijd van 18 jaar. 

– Winnaars krijgen per e-mail en of telefoon bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres/telefoonnummer. 

–  Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om uitvoering te geven aan deze actie en de uitreiking van de prijs en zullen niet aan derden worden verstrekt, met uitzondering van het publiceren van uw naam en foto op onze Facebookpagina in het geval u de winnaar bent.

– U geeft hierbij toestemming om zich bij het ophalen van uw prijs eenmalig te laten fotograferen ivm publicatie op onze Facebookpagina. 

– De trekking van het winnende lot zal plaatsvinden op vrijdag 4-11-2016. U kunt de trekking live volgen op onze Facebookpagina. Na afloop van de trekking zal de uitslag gepubliceerd worden op onze Facebookpagina en op www.pandhuishooidrift.nl en www.degoudwinkel.nl .

– Over de uitslag van de trekking en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

– Uw prijs moet geclaimd worden binnen 3 maanden na de uitslag, dus tot en met 05-02-2017 is uw prijs opeisbaar. Daarna vervallen uw rechten op de prijs. In dat geval zal een nieuwe winnaar getrokken worden.

– De tegoedbon is 5 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. 

– De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is, uitsluitend na overleg en goedkeuring van ons, eventueel overdraagbaar aan anderen. 

– Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord en of beheerd door Facebook. 

– Pandhuis Hooidrift en De Goud Winkel zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan deze actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar. 

– Pandhuis Hooidrift en De Goud Winkel zijn gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, vanwege haar moverende redenen, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade zijn gehouden jegens de deelnemer(s). Eventuele wijzigingen of aanpassingen zullen op de website van Pandhuis Hooidrift en De Goud Winkel en op onze FBpagina publiekelijk bekend worden gemaakt.

– Pandhuis Hooidrift en De Goud Winkel zijn gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening zijn dat de deelnemers niet conform deze Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden. 

– Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden aan.